• Net Yeminli Mali Müşavirlik
Bağımsız Denetim Hizmetleri Bağımsız Denetim Hizmetleri

Bağımsız denetim

Şirketlerin finansal tablolarının ve raporlarının düzenleyici otorite tarafından belirlenen standartlara (TFRS; IFRS gibi) uygunluğu ve doğruluğunun denetlenerek, görüş oluşturulmasını makul güvence verilmesini içermektedir.

Whatsapp