• Net Yeminli Mali Müşavirlik
Net Yeminli Mali Müşavirlik HAKKIMIZDA
 

Yeminli Mali Müşavirimiz Osman OĞUZ, Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığında Vergi Müfettişliği görevini 11 yıl boyunca ifa etmiştir. İstanbul Yeminli Mali Müşavirler odasının 2593 sicil numarasında çalışanlar listesine kayıtlı Yeminli Mali Müşavir olup, Sermaye Piyasası Mevzuatı, UFRS/TMS, Kurumsal Yönetim İlkeleri, Finansal Yönetim, Bankacılık, Bireysel Emeklilik ve Sigortacılık alanlarında bağımsız denetim yapmak üzere yetkilendirilen Bağımsız Denetçidir.

Yeminli Mali Müşavirlik şirketimiz, farklı iş kollarında ve orta-büyük ölçekli firmalara bağımlı ve bağımsız çalışan, uzmanlaşmış danışman ve uygulamacıları ile Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim, Değerleme, Muhasebe Organizasyonu, Vergi ve İş Hukuku, Mali, Ekonomik, Yatırım ve Yönetim Danışmanlığı hizmetleri sunmaktadır. Şirketimiz müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda, kalite ve verimliliği arttırmayı ve en iyi hizmeti vermeyi hedeflemektedir.

Yeminli Mali Müşavirlik şirketimiz dürüstlük, karşılıklı güven ve şeffaflık değerleriyle, beklentileri ve fırsatları önceden sezebilen ve tehditleri fırsatlara dönüştürebilen, denetim alanında tümüyle net, açık, objektif olarak çözümler getirebilen bir kurumdur.

Bünyemizde kamu idaresi içerisinde işleyen tüm süreçlere hâkim, yaptığı vergi incelemeleri ile vergi mevzuatı uygulamasının ve denetiminin bizzat içerisinde bulunmuş, yaptığı denetimlerle uygulayıcılara ışık tutmuş bir kadroya sahiptir.

Vergi alanında uzun yılların getirdiği mesleki bilgi ve tecrübe birikimine sahip olan bu kadromuzla; Tam Tasdik, Vergi Müşavirliği, Vergi İncelemelerinde Danışmanlık, Vergi Uyuşmazlıklarının Yargıda Çözümü, Özel Denetim, Revizyon, KDV İadesi Hizmetleri, ÖTV İade ve Teminatın çözümüne ilişkin Danışmanlık Hizmetleri, Bağımsız Denetim Hizmetleri, Şirkete Özel Eğitim Hizmeti, Şirket Analizleri, Yeniden Yapılandırmalarına ve Şirket Kuruluş, Tasfiye, Birleşme ve Bölünme Süreçlerine İlişkin Hizmetleri verilebilmektedir.

Whatsapp