• Net Yeminli Mali Müşavirlik
Denetim ve Tasdik Hizmetleri Denetim ve Tasdik Hizmetleri
 • DENETİM VE TASDİK HİZMETLERİMİZ
  •    Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi Beyannamelerinin Denetimi ve Tasdiki,
  •    Mali Tabloların Denetimi ve Tasdiki,
  •    KDV ve ÖTV İadelerinin Tasdiki,
  •    Vergi İstisna ve Muafiyetlerinin Denetimi ve Tasdiki,
  •    Yatırım İndirimi Uygulamalarının Denetimi ve Tasdiki,
  •    Sermaye Artırımının Tasdiki,
  •    Sermayenin Varlığının ve Ödendiğinin Tasdiki,
  •    Banka Kredilerine İlişkin Finansal Raporların Tasdiki,
  •    Vakıf ve Derneklerde Vergi Muafiyeti Şartlarının Tasdiki,
  •    Radyo ve Televizyon Yayın Kuruluşları Gelirleri Üst Kurul Paylarının Tasdiki,
  •    Diğer Özel Amaçlı Denetim, Tespit ve Tasdik Raporları,
  •    Transfer fiyatlandırması danışmanlık hizmeti

Whatsapp